Society for Intercultural Education Training and Research
06 Lut 2019

APEL O MĄDROŚĆ I POKÓJ

Stanowisko Zarządu SIETAR Polska
w sprawie tragicznej śmierci Pawła Adamowicza
podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku

My, członkinie i członkowie Stowarzyszenia SIETAR Polska, organizacji pozarządowej działającej na rzecz dialogu międzykulturowego i rozwoju kompetencji międzykulturowej, jesteśmy głęboko poruszeni tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, który zmarł w wyniku ran zadanych mu przez zamachowca, podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, w dniu 13 stycznia 2019 roku.

Czujemy potrzebę publicznego wyrażenia żalu, smutku i przygnębiania, które towarzyszy nam od dnia tego tragicznego wydarzenia. Tragiczna i niezasłużona śmierć tego doświadczonego samorządowca, podczas publicznego wydarzenia mającego na celu jednoczyć, a nie dzielić, jest dla nas szokiem i wielką stratą. Pragniemy wyrazić wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny tragicznie zmarłego prezydenta oraz jego bliskich.

Czujemy także potrzebę publicznego wyrażenia niezgody na panującą w przestrzeni publicznej atmosferę podziałów, kategoryzacji społecznej i dzielenia świata na „swoich” i „obcych” oraz nawoływania do dyskryminacji, nienawiści i przemocy wobec ludzi innych, obcych, odmiennych (odmiennych w różny sposób – czy to politycznie, ekonomicznie, płciowo, religijnie, etnicznie, itp.). Jesteśmy świadkami budowania podziałów między Polakami i Polkami w przestrzeni publicznej, w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych – zarówno przez ludzi polityki, mediów oraz zwykłych obywateli i wywołuje to w nas niepokój i niezgodę.

Jako osoby na co dzień zajmujące się budowaniem porozumienia między ludźmi różnych kultur, rozumiemy konsekwencje nawoływania do pogardy i przemocy. Naukowe badania z psychologii społecznej oraz psychologii międzykulturowej, opracowywane jeszcze przed II Wojną Światową, dowodzą, że naturalnym jest, iż ludzie dzielą świat na „Swoich i Obcych” i posługują się w tym celu stereotypami. Niebezpieczeństwo naszego funkcjonowania jako ludzi narasta, kiedy ze zwykłego poznawczego konstruktu, jakim jest stereotyp i kategoryzacja społeczna, do naszego myślenia dodajemy emocje i zachowania. Kiedy stereotyp zmienia się w uprzedzenie, uprzedzenie w dyskryminację, a ta zaś w eksterminację, trudno zatrzymać jest tę spiralę nienawiści.

Ogromne znaczenie w procesie eskalacji przemocy maja słowa i gesty wyrażane publicznie. Jeśli osoby pełniące publiczne stanowiska (np. politycy, dziennikarze), a także osoby, których role i funkcje są społecznie postrzegane jako autorytety (np. księża, nauczyciele, liderzy, rodzice, szefowie i szefowe), nawołują do podziałów między ludźmi, do wyrażania pogardy i przemocy wobec innych, kreują w ten sposób atmosferę sprzyjającą uaktywnieniu się agresji na szeroką skalę i tragicznej w skutkach. W takiej nienawistnej atmosferze, osoby o słabszej konstrukcji psychicznej, osoby zagubione i narażone na radykalizację, bardziej skłonne są do przyłączania się do grup nawołujących do przemocy i stosujących przemoc oraz do popełniania przestępstw z nienawiści wobec drugiego człowieka.

Możemy się różnić (ludzie zawsze się różnili i zawsze będą się różnić), możemy mieć inne zdanie, inne poglądy i inne potrzeby, ale nie możemy żyć w atmosferze nienawiści wobec siebie, publicznie wyrażanej. Możemy wyrażać swoje poglądy polityczne, możemy protestować – ale zawsze protest powinien być pokojowy, a wyrażanie poglądów politycznych w zgodzie z prawem i bez przemocy wobec innych. Możemy realizować swoje potrzeby w przestrzeni publicznej, aby bezpieczniej czuć się w swoim życiu, ale zawsze bez krzywdzenia innych i z szacunkiem do samego/samej siebie i innych ludzi.

Apelujemy o większą mądrość i rozwagę w dobieraniu słów, o branie odpowiedzialności za swoje słowa, o gotowość do publicznego wyrażania słów przeprosin, jeśli publicznie kogoś obraziliśmy. Budujmy kulturę odpowiedzialności za słowa, kulturę godności wobec siebie samej/samego, a nie atmosferę podziałów. Wszyscy chcemy życia bezpiecznego, dobrej przyszłości dla nas i dla naszych dzieci, chcemy być dumni ze swojego kraju – budowanie przyszłości na budowaniu murów, podziałów, przemocy słownej wobec osób w jakikolwiek sposób od nas odmiennych, nie zapewni nam bezpiecznej przyszłości, nie zbuduje kraju, z którego dumne będą pokolenia.

Mamy świadomość podziałów społecznych, politycznych i ekonomicznych, które powodują, że osoba pana Pawła Adamowicza, jak i jego polityczne czy samorządowe decyzje mogły być różnie postrzegane i różnie oceniane. Mamy świadomość, że społeczeństwo polskie od wielu lat jest podzielone i tragiczna śmierć zamordowanego polityka nastąpiła właśnie w tym czasie. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenia pracy z osobami różnych kultur, czasem podzielonymi między sobą jeszcze bardziej niż Polacy i Polki, nie jest to czas na budowanie murów i szukanie winnych. Jest to czas na znajdywanie w sobie odwagi, aby razem zasiąść do stołu i porozmawiać. Czas na bycie wrażliwym wobec zła i odważnym wobec przemocy. Bierzmy odpowiedzialność za swoją godność i godność innych ludzi w przestrzeni publicznej, za swoje słowa i czyny, które nikogo nie krzywdzą, ale prowadzą do znalezienia pokoju, pokojowego zadośćuczynienia, nadziei. Jest to czas na pokojowe działania, które przyniosą nam wszystkim nadzieję na lepsze jutro.

Jako osoby na co dzień budujące dialog między ludźmi z różnych kultur, jesteśmy gotowi włączyć się w działania mające na celu budowanie pokoju i porozumienia między Polakami i Polkami. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które są zainteresowane rozmową na temat trudności wynikających z życia w podzielonym kraju. Przyjdź do SIETAR Polska na spotkanie grupy lokalnej – możemy wspólnie dawać sobie nadzieję i zaplanować działania, które budują pokój, a nie mury.

Kinga Białek, Eileen Gricuk, Mik Kuczkiewicz, Bastian Küntzel, Dawid Rutkowski

Zarząd SIETAR Polska

Warszawa, 02.02.2019

Stanowisko SIETAR PL – apel o mądrość i pokój

03 Lut 2019

Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE:

Zarząd niniejszym ogłasza, że Walne Zgromadzenie 2019 SIETAR Polska odbędzie się w niedzielę, 03 marca 2019 r., w godzinach 10:00-15:00 w Warszawie. Zapraszamy serdecznie! 

Jeśli nie możesz wziąć udziału lub masz więcej pytań, napisz do  eg@eileengricuk.com

WARSZTAT:

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu (3 lub 5 osób) oraz Komisji Rewizyjnej (3 osoby). Lista kandydatur zostanie przesłana do dnia 10 lutego 2019 r. Jeśli jesteś zainteresowana/-y pełnieniem roli Przewodniczącej/-go lub Sekretarza/-ki WZ, prosimy daj znam znać na adres: eg@eileengricuk.com.

Ponadto, planujemy wydarzenie-warsztat dla członków, które odbędzie się w sobotę, 02 marca w godzinach 11:00-18:00. Warsztat dobędzie się w języku angielskim.

Workshop title:  “How to live without prejudice” – workshop on anti-discrimination for SIETAR Polska

Language:        English

Trainer:             Dariusz Grzemny

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Podczas obu wydarzeń, w obu miejscach będzie dostępna woda, kawa, herbata i przekąski.

OPIS WARSZTATU

W przypadku pytań prosimy o kontakt z eg@eileengricuk.com

15 Lut 2018

Call for Contributors – SIETAR Polska Congress 2018

12th - 13th of October 2018

Integration X

The SIETAR Polska Congress is coming up in October of this year and we’re taking a radically different approach this time.

The Congress will take place in Krzyżowa, a small village ca. 50km outside of Wroclaw. While small in size (around 220 inhabitants), Krzyżowa (http://www.krzyzowa.org.pl/) is of significant historical importance. The village was the seat of the von-Moltke family, who, on their estate, lead the “Kreisau Circle”, a community of diverse people opposing the Nazi regime during the 2nd World War. It was here that in 1989 the Polish Prime Minister Tadeusz Mazowiecki and the German Chancellor Helmut Kohl held the first reconciliation meeting between the two countries and decided to develop this property as an International Youth Meeting Centre. It hosts thousands of Polish and German youth groups and school classes each year along with other international meetings, conferences and training courses.

We have chosen to host the SIETAR Polska Congress in Krzyżowa not only for its historical relevance to our work in SIETAR, but also because it will allow us to have a more immersive Congress experience. We will live, eat, learn and teach in the same beautiful place allowing us to really spend time together, form new relationships and deepen old connections.

The theme of the Congress, Integration X, is a topic that moves Poland, Europe and the world at this time. People are forced to leave their homes in almost every corner of the world and seek refuge and meld into new environments. Technologies are advancing at a rapid pace and integrating into increasingly more parts of our lives. Large organisations realise that corporate citizenship and social responsibility cannot just be handled by one department, but must, as a transversal value, become integrated into every aspect of running the business. All of these circumstances create the need for integration.

The “X” of the Congress theme stands for the unknown; it stands for “exponential” - and, as luck will have it, X also is 10 in the Roman numeral system and 2018 is the 10th anniversary of SIETAR Polska; so there you go.

The Programme will be a new approach as well. Take a look:

The Programme

12.10.2018 - Day 1:

7:30 Wake Up! Meditation, 5k or Reflection Walk (tbc)

8:30 Breakfast

09:30 Opening Session:

Welcome, Keynote with Sharing Insights and Merging Questions

11:00 Coffee

11:30 Module: Now and How we got here

Examining Challenges in areas of Science, Education, Politics and the Economy

(parallel sessions with 1 or 2 speakers per session)

13:30 Lunch

15:00 Module: Nerdshops and Deep Dives

Nerdshops are for thinking together; creating new insights and deepening our collective understanding. Here, we will be exploring concepts and issues such as Diversity, Hate-Speech, Radicalisation and Polarisation, Reconciliation, Resonance, Emergence, etc.

(parallel Nerdshops)

16:20 Coffee

17:00 Module: Integration X

Plenary Session

18:30 Rest

20:00 Gala dinner and 10th Anniversary Celebration

13.10.2018 Day 2:

8:00 Wake Up! Meditation, 5k or Reflection Walk (tbc)

8:30 Breakfast

09:30 Module: The Now we can Learn from

Examining Best Practices from Science, Education, Business and the 3rd Sector

(parallel sessions with 1 or 2 speakers per session)

11:00 Coffee

11:30 Module: Skilling Up

Workshops are for doing together; creating new practical skills and increasing our comfort with specific tools. These workshops will be all about specific skills to meet the requirements of the future.

13:30 Lunch

15:00 Module: Integrating the Now with the Future

Open Space to create and develop: Partnerships, Projects, Research Initiatives, Training Products, Diagnostic Tools, Evaluation Tools, etc.

17:30 Coffee

18:00 Module: Wow!

Plenary - Celebrating our Achievements

Closing the Congress

19:00 Informal Dinner, Rest and Getting Ready...

21:30 Party like it’s 1999

What’s missing is - you:

The Programme and the Location - they are nothing but a shell, a framework. The main language of the Congress is English while we look to include sessions in Polish as well. We would like to invite you to submit proposals for contributions for the different modules:

Wake-Up Sessions

7:30 Wake up! - 30 or 45 minutes

To help wake up minds and bodies for a day of learning, we would like to offer yoga, meditation, reflection walk or other similar activities. If you are able to run such sessions, please submit your ideas here.

Day 1:

11:30 Module: Now and How we got here - 60 or 120 minute sessions

Examining Challenges in areas of Science, Education, Politics and the Economy

(parallel sessions with 1 or 2 speakers per session)

For this module, we’re looking for speakers who have significant insights into the challenges we face today as a society. How can we understand the forces that shape our world better? What is the cutting edge from the political, social, psychological, economic, ethnographic and educational sciences, among others?

This session could be a talk followed by Q&A or other similar suggested format. If you have an idea for a contribution to this topic, please submit your proposal here.

15:00 Module: Nerdshops and Deep Dives - 70 minutes

Exploring concepts and issues such as Diversity, Hate-Speech, Reconciliation, Resonance, Emergence, etc. (parallel Nerdshops)

A Nerdshop is like a workshop, so, interactive and collectively productive by design. It is nerdy, in that each Nerdshop is meant to address one concept, introduce it and then go deep into what it really is, what it means, what it means for intercultural professions, and how it could be applied.

If you have recently become fascinated with a concept that you wish to share and discuss with your peers from SIETAR, please submit your proposal here.

17:00 Module: Integration X - 15 minutes

In this plenary session, we want to invite you to propose inputs that are best presented on a stage, in 10-15 minutes. Do you have an experience, an idea, an approach or a perspective that you want to share with your community of interculturalists? Please submit your proposal here.

Day 2:

09:30 Module: The Now we can Learn from - 45 or 90 minutes

Examining Best Practices from Science, Education, Business and the 3rd Sector

(parallel sessions with 1 or 2 speakers per session)

After Day 1 which was all about going deep and really understanding the present, the 2nd day is about looking ahead. In this session, it’s all about stories of success. What can we learn from the successes of others - what worked in one context and might work in others? We’re looking forward to seeing your proposals for this session, which you can submit here.

11:30 Module: Skilling Up - 90 minutes

And finally, before we start creating the future, let’s skill up. What methods or approaches can you share and teach to your peers in a 1.5 hour workshop? While the Nerdshops are all brainy and conceptual, these workshops should be practical, tangible and directly applicable.

Submit your proposal for a Skills-Workshop here.

Instructions for submission:

Submit your proposal by clicking on the link within your selected session type above (i.e. Nerdshop) where you will access an online form. Please complete the form with the requested information.

The deadline for submitting proposals is: 11th March 2018. Notice of acceptance will be given by 9th April 2018.

The main language for the Congress is English while we welcome submissions for sessions in Polish as well.

21 Gru 2016

Podziękowanie za współpracę przy Kongresie SIETAR Polska 2016

Bardzo cieszymy się, ze mieliśmy okazję współpracować z 25wat ? agencją kreatywną, która zaprojektowała identyfikację naszego Kongresu.

25wat to zespół specjalistów z zakresu reklamy, komunikacji wizualnej, designu oraz web designu. Jeśli szukacie kompetentnego zespołu, który rozwiąże wasze problemy skontaktujcie się z nimi!

www.25wat.com
www.facebook.com/25wat

unnamed

 

Pragniemy też serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom oraz Partnerom Kongresu!

Sponsorzy:

credit-suisse        pwcib_logovector_small_name         ubs_logo_emblem_transparent

Partnerzy:

absl    araw-logo    ejo-logo-2015-2    Podstawowe CMYK    IDEA PLACE_LOGO  meeting-application    SWPS_logo_v1a    wropen-up-by-tsy-main

Partnerzy medialni:

hrpolska-pl

07 Lis 2016

Opening Session – Congress SIETAR Polska 2016

cover-sietarx

It?s beyond question: intercultural competence IS the key to the globalised world.

Study after study has shown that diverse teams are more creative, more productive and have better results. They have also shown that people expect more conflict and a more difficult process in culturally diverse teams.

Intercultural specialists from academia, business and the training field have been working for decades to advance the knowledge and develop the skills of all those working internationally to enable them to navigate these complexities successfully. Through November 25-27 many of them will be in Wrocław, Poland for the Congress of the Society for Intercultural Education, Training and Research (SIETAR) Polska.

While the Congress can only accommodate 120 participants, everyone is invited to the Opening Session on November 25th at 9:00 at Kino Nowe Horyzonty, which will be free and open to the public.

We?ll take you on a trip around the world, through a multicultural, multi-disciplinary experience. In a one of a kind event, we?ll explore the meaning of intercultural competence through different lenses ? including an experimental dance performance, specially designed for the event by Cloud Theater, a comedy routine by Famous Jim Williams, peppered with unique musical performances, and keynote speakers Agnieszka Orłowska, site lead of Google in Wroclaw, and Livingstone Thompson from Dublin, Ireland.

The entrance to the Opening Session is free, but places are limited. To secure your seat, register here.


Find out more about offer of the Congress SIETAR Polska 2016 here.

07 Lis 2016

Open Space Conference – How to build DiverCity / Jak zbudować miasto różnorodności?

Stowarzyszenie SIETAR Polska zaprasza do udziału w międzynarodowej, darmowej konferencji innej niż wszystkie.

Open Space Technology to innowacyjna metoda, która pozwala zorganizować konstruktywne spotkania dla grup liczących od kilkunastu do nawet 2 tysie?cy osób. Pozwala ludziom zaja?c? sie? kwestiami cze?sto bardzo złoz?onymi i waz?nymi w niezwykle ciekawy oraz aktywizuja?cy sposób.

Celem konferencji będzie rozwój kompetencji międzykulturowej wśród mieszkańców Wrocławia i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem ok. 60 osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z pracą na rzecz integracji i dialogu międzykulturowego. Konferencja Open Space zostanie przeprowadzona podczas trzeciego dnia Kongresu SIETAR Polska, w dniu 27.11.2016.

Jeśli ważne jest dla Ciebie propagowanie dialogu międzykulturowego oraz aktywizowanie lokalnej społeczności i planowanie aktywności z tym związanych, nie może Ciebie zabraknąć!

Zapraszamy 27 listopada do Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia, ul. Rynek 7, we  Wrocławiu, w godzinach 10-15.

Darmowa rejestracja jest dostępna tutaj.

Fot. Andrzej Łapkowski. Zdjęcie pochodzi z konferencji prowadzonej metodą Open Space, zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie.
Fot. Andrzej Łapkowski. Zdjęcie pochodzi z konferencji prowadzonej metodą Open Space, zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie.

Razem odpowiemy sobie na pytanie How to build DiverCity / Jak zbudować miasto różnorodności?

To pytanie narodziło się w trakcie rozmów i spotkań osób zainteresowanych propagowaniem dialogu międzykulturowego we Wrocławiu. Chcemy spotkać się w większym gronie i porozmawiać w formule open space jak możemy to realizować we Wrocławiu. Chcemy także zaprosić do tego dialogu i współpracy osoby z różnych środowisk.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie się odbywało równolegle w dwóch językach: po polsku i po angielsku, ponieważ zależy nam na obecności jak najszerszego grona uczestników.

Ogromną wartością Open Space jest to, że zapraszając uczestników dążymy do różnorodności.

Chcemy stworzyć możliwie różnorodną grupę, z możliwie wieloma punktami widzenia, przedstawicielki i przedstawicieli różnych grup społecznych, mieszkańców i wszystkich interesariuszy (czyli osoby związane z tematem).

Zależy nam aby, w jednym miejscu spotkali się Ci, którzy są zainteresowani propagowaniem dialogu międzykulturowego lub mają wiedzę i doświadczenie w tym, co przeszkadza, a co może w tym pomóc.

Fot. Andrzej Łapkowski. Zdjęcie pochodzi z konferencji prowadzonej metodą open space, zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie.
Fot. Andrzej Łapkowski. Zdjęcie pochodzi z konferencji prowadzonej metodą open space, zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie.
Prowadzenie

Facylitatorzy: Kinga Białek, Kinga Bujalska, Michalina Konkel, Anna Zelno, Roman Warkocz oraz wolontariusze ze stowarzyszenia SIETAR POLSKA.

Organizacja: Stowarzyszenie SIETAR Polska promuje dialog międzykulturowy.

Do organizacji należą trenerzy międzykulturowi, naukowcy, firmy, a także osoby dla których temat międzykulturowości to pasja i hobby! Każdego roku organizujemy spotkania i kongresy na poziomie ogólnopolskim. Co drugi rok odbywa się kongres na poziomie europejskim organizowany przez SIETAR Europa, na którym eksperci z całego świata prezentują najnowsze doniesienia z branży. Na spotkaniach w grupach lokalnych dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, organizujemy slajdowiska, spotkania z ekspertami, realizujemy różne przedsięwzięcia i projekty. Ponadto w SIETAR działają dwie sekcje tematyczne: trenerska oraz naukowa, które mają na celu rozwój naszych członków.

Wsparcie merytoryczne i promocyjne: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) – jednostka Gminy Wrocław realizująca statutowe zadania związane z aktywizacją mieszkańców Wrocławia, rozwijaniem kapitału społecznego, podnoszeniem kompetencji społecznych wśród mieszkańców. Realizuje m.in. projekty miejskie, kampanie, programy miejskie, wspiera organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz rozwoju społecznego we Wrocławiu. Strona internetowa WCRS: www.wcrs.wroclaw.pl. Strona internetowa zespołu ds. dialogu międzykulturowego:www.wielokultury.wroclaw.pl 

Uczestnicy

W spotkaniu weźmie udział około 60 osób z różnych środowisk działających na rzecz międzykulturowości w tym przedstawiciele i przedstawicielki: lokalnego biznesu, administracji, organizacji pozarządowych, itp. Czekamy także na Ciebie.

Program

Program stworzymy wspólnie w trakcie spotkania. Będziemy poruszać tematy, które są dla nas istotne. Nie będzie wykładów ekspertów, przydługich przemówień, ani czekania na przerwę.

Agenda

Zaczniemy tylko z tematem przewodnim oraz zapisanymi na tablicy okienkami czasowymi i miejscami dyskusji.

Każdy będzie miał możliwość zgłoszenia swojego tematu. Zgłaszający zapisuje swój temat i wybiera na agendzie czas i miejsce, gdzie będzie chciał porozmawiać

Kiedy wszystkie zgłoszone zagadnienia zostaną zawieszone na tablicy program będzie gotowy.

Będzie można zacząć dyskusje w grupach. Każdy będzie mógł wybrać ważny dla niego temat i udać się w wybrane miejsce.

W trakcie rozmów w grupach będą tworzone raporty z przebiegu dyskusji, w drugiej części spotkania będzie możliwość zapoznania się z nimi, zobaczenia co się działo w innych grupach i zainspirowania się wzajemnie.

Ostatnim krokiem naszego spotkania będzie zaplanowanie różnych inicjatyw lokalnych. Uczestnicy będą mieli możliwość utworzenia zespołów projektowych i zaplanowania pierwszych kroków działań.

Po całym spotkaniu zostanie przygotowany zbiorczy raport, zawierający informacje z grup dyskusyjnych oraz plany działań. Raport będzie rozesłany mailowo do wszystkich uczestników uczestników spotkania.

Więcej o metodzie Open Space

Open space został wymyślony w latach 80tyh przez Harrisona Owena, który szukał pomysłu na organizowanie ciekawych konferencji. Kiedy pytał uczestników o to, co im się podobało w danym spotkaniu to bardzo często wspominali, że prelekcje były ciekawe ale najbardziej sobie cenią przerwy kawowe i networking. Wtedy jest czas na rozmowę z kim się chce i o czym się chce. Tak powstał open space – otwarta dyskusja, którą można organizować zarówno dla kilkunastu jak i kilkuset osób. Spotkanie przebiega w przyjemnej atmosferze, jednocześnie jest efektywne praktycznie jak szkolenie!

Oczekiwane rezultaty Open Space
  • Każdy temat ważny dla kogokolwiek z obecnych będzie w pełni przedyskutowany (jeśli tylko uczestnicy wezmą odpowiedzialność, zgłoszą go i przeprowadzą rozmowę).
  • Można poznać wielu ciekawych ludzi i zobaczyć szereg perspektyw, co może być inspirujące i otwierające.
  • Jesteś uczestnikiem ciekawego wydarzenia i możesz tworzyć przyszłość.
  • Zostaną ustalone priorytety i przygotowane plany działania różnych aktywności.
  • Raport z wszystkimi tematami, najważniejszymi punktami z dyskusji, wnioskami i planami działań trafi do każdej z osób uczestniczących.
  • Rozszerzysz swoją grupę różnych kontaktów.
  • Jeśli masz pomysł na działanie, znajdziesz osoby do współpracy.
Organizatorzy:

Wsparcie merytoryczne i promocyjne:

Partnerzy:
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

a1-kolorowy-kwadrat-na-biel

Zapraszamy 27 listopada do Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia, ul. Rynek 7, we  Wrocławiu, w godzinach 10-15.

Darmowa rejestracja jest dostępna tutaj.

Masz pytania? kongres@sietar.pl

Dowiedz się więcej o Kongresie SIETAR Polska 2016 tutaj.


02 Lis 2016

Faces behind the Congress: Anna

anna-zelnoThe SIETAR Polska Congress is already coming closer and closer on the horizon. It?s going to be an amazing experience for everyone who will be there.

But for many people it already IS an experience: The Organising Team. We want to introduce a few of them as we approach the SIETAR Polska Congress 2016 in Wroclaw.

Anna Zelno

I’ve been volunteering for SIETAR for over 10 years already and I had the honor to be one of the co-founders of SIETAR Polska. Therefore, this Congress is for me the natural consequence of my commitment not only to SIETAR but also to the community of interculturalists across the world. I firmly believe that our world needs more intercultural sensitivity and competence.

Being Head of Congress Organising Team is for me also a great test of my leadership skills especially coordintaing a diverse team of talented volunteers remotely. I enjoy a lot working with engaged colleagues and friends with intercultural background and with similar passion as mine but with different perspectives and experience.

I hope, that during our Congress we can create space not only for networking but we can also change a bit some paradigms of work interculturalists do.

Over ten years ago I had a dream to become intercultural trainer, today I work as talent and diversity consultant where delivering intercultural training is part of my job. I’m happy that I can share my knowledge and experience within the Pre Congress Workshop and inspire people.

Especially now in Poland there is a need of rising intercultural awareness across every sector and this is also the objective of our congress. We hope to make an imapct on local society in a long term perspective.

 


Find out more about offer of the Congress SIETAR Polska 2016 here.