Society for Intercultural Education Training and Research

Kraków

Skupiamy się na poszerzaniu naszej wiedzy o innych kulturach poprzez rozmowy z zaproszonymi gośćmi oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami przez naszych członków. Chcemy także zwiększać świadomość i wrażliwość na inne kultury wśród społeczności lokalnej, w związku z czym planujemy zorganizowanie działań adresowanych do środowisk akademickich i szkolnych.

Grupa składa się z pasjonatów szeroko pojętej wiedzy o kulturze. Wśród nas są zarówno osoby pracujące w środowiskach wielokulturowych, jak i zajmujące się kulturą i edukacją kulturową zawodowo. Zapraszamy każdego, kto chciałby rozwijać się obszarze komunikacji międzykulturowej, podzielić swoją wiedzą lub doświadczeniem, bądź po prostu dowiedzieć czegoś ciekawego i zaangażować się w działalność SIETAR.

img_divider

KOORDYNATOR:
Patrycja Paula Gas

ZAPRASZAMY! Wszyscy, których interesują szeroko rozumiane zagadnienia między- i wielokulturowości ? Czy to problemy komunikacji w korporacjach międzynarodowych, czy adaptacji uchodźców są mile widziani w krakowskiej grupie SIETAR POLSKA. Zapraszamy zarówno studentów, jak również osoby, dla których tematy kontaktów międzykulturowych to codzienna praca lub po prostu zainteresowania.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Napisz do nas. Tytuł maila: Grupa krakowska. info@sietar.pl

Warszawa

Spotkania grupy mają charakter cykliczny i odbywają się raz w miesiącu. Mają formę rozmów z zaproszonymi gośćmi, prezentacji tematycznych, dyskusji lub warsztatów. Na spotkaniach gościliśmy przedstawicieli rozmaitych kultur, którzy przedstawiali nam swoje kraje oraz opowiadali o swojej adaptacji w Polsce. Poruszaliśmy również zagadnienia teoretyczne związane z szokiem kulturowym, wymiarami kultury czy różnicami międzypokoleniowymi. Do grupy należą zarówno osoby zajmujące się zagadnieniami kulturowymi zawodowo, trenerzy, konsultanci, edukatorzy jak i pasjonaci tej tematyki. Dlatego często planując spotkania korzystamy z wewnętrznych zasobów SIETAR Polska, gdyż nasi członkowie to nieocenione wspaniałe doświadczeń i wiedzy kulturowej.

img_divider

KOORDYNATOR:
Eileen Gricuk / Dawid Rutkowski

ZAPRASZAMY! Wszyscy, których interesują szeroko rozumiane zagadnienia między- i wielokulturowości ? Czy to problemy komunikacji w korporacjach międzynarodowych, czy adaptacji uchodźców są mile widziani w warszawskiej grupie SIETAR POLSKA. Zapraszamy zarówno studentów, jak również osoby, dla których tematy kontaktów międzykulturowych to codzienna praca lub po prostu zainteresowania.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Napisz do nas. Tytuł maila: Grupa warszawska. info@sietar.pl

Wrocław

Spotkania grupy mają charakter cykliczny i odbywają się raz w miesiącu. Mają formę rozmów z zaproszonymi gośćmi, prezentacji tematycznych, dyskusji lub warsztatów. Na spotkaniach gościliśmy przedstawicieli rozmaitych kultur, którzy przedstawiali nam swoje kraje oraz opowiadali o swojej adaptacji w Polsce. Poruszaliśmy również zagadnienia teoretyczne związane z szokiem kulturowym, wymiarami kultury czy różnicami międzypokoleniowymi. Do grupy należą zarówno osoby zajmujące się zagadnieniami kulturowymi zawodowo, trenerzy, konsultanci, edukatorzy jak i pasjonaci tej tematyki. Dlatego często planując spotkania korzystamy z wewnętrznych zasobów SIETAR Polska, gdyż nasi członkowie to nieocenione wspaniałe doświadczeń i wiedzy kulturowej.

img_divider

KOORDYNATOR:
Bastian Küntzel

ZAPRASZAMY! Wszyscy, których interesują szeroko rozumiane zagadnienia między- i wielokulturowości ? czy to problemy komunikacji w korporacjach międzynarodowych, czy adaptacji uchodźców są mile widziani we wrocławskiej grupie SIETAR POLSKA. Zapraszamy zarówno studentów, jak również osoby, dla których tematy kontaktów międzykulturowych to codzienna praca lub po prostu zainteresowania.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Napisz do nas. Tytuł maila: Grupa wrocławska. info@sietar.pl