Society for Intercultural Education Training and Research

Prof. Sławomir Magala

magala_rsm_ebcatesEkspert w zakresie zarządzania międzykulturowego, anglista, filozof nauki oraz socjolog kultury i organizacji. Kieruje zakładem nauk o organizacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi Rotterdam School of Management Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Wspiera także inicjatywy badawcze i edukacyjne Unii Europejskiej realizowane m.in. na Cyprze, w Tallinie, Săo Paulo, Las Vegas, Ałma-Acie i Nowym Sączu. Prof. Magala kształcił się w Polsce (praca magisterska na wydziale filologii angielskiej, UAM, 1973, praca doktorska na wydziale filozofii, UAM, 1976), Niemczech (stypendium habilitacyjne fundacji Alexandra von Humboldta 1981, 1984) i Stanach Zjednoczonych. Autor wielu książek, m.in.: ?Kompetencja międzykulturowa? (2005) (Cross Cultural Competence – polski przekład ukazał się w roku 2011), oraz The Management of Meaning in Organizations (2009). W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się też teoria i krytyka fotografii, opublikował m.in. ?Fotografia w kulturze współczesnej? (1982) i ?Szkoła widzenia? (2000).

Maria Muras Mieszczerska

maria-murasSpecjalistka i dyrektor HR z szerokim doświadczeniem w zarządzaniu talentem i rozwojem zawodowym. Maria ponad 26 lat pracowała w REPSOLu, hiszpańskiej międzynarodowej firmie naftowo-gazowej jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi zarówno w korporacji, jak i w zagranicznych filiach i oddziałach o bardzo różnych realiach geopolitycznych.

Co-active Coach, akredytowana przez Coaches Training Institute ? CPCC (CTI), entuzjastka jednoczenia realiów indywidualnych i zespołowych, globalnego i lokalnego myślenia, budowania współpracy i harmonii między ludźmi. Maria wzbogaciła swoje doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wiedzę z dziedziny zarządzania międzykulturowością pilotując zarządzanie różnorodnością kulturową w firmie. Jako Polka mieszkająca w Hiszpanii i Argentynie, współpracująca z różnymi oddziałami firmy w wielu krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej, zdobywała tę wiedzę poprzez pracę z kierownictwem, liderami i pracownikami z ponad 80 różnych krajów z 5 kontynentów, realizując projekty integracyjne i zarządzania talentem globalnym. Jako coach, wspierała menadżerów i ekspatriantów w rozwoju ich efektywności międzykulturowej.

mgr Manuela Pliżga-Jonarska
plizga-jonarskaKoordyntorka ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Od ponad 16 lat pracuje jako mediatorka, trenerka kompetencji międzykulturowych i mediacyjnych, autorka projektów i programów edukacyjnych. Pracowała m.in. na zlecenie Komisji Europejskiej, Uniwersytetu SWPS, Akademii Prawa w Trewirze, Niemieckiej Akademii Sędziowskiej w Wustrau, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i innych. Koordynowała ze strony polskiej międzynarodowe projekty edukacyjne i integracyjne, m.in. COOLtura Konfliktu ? mediacje w szkole (Polska-Niemcy) i Joint Action ? wymiana doświadczeń organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wśród młodzieży. Od 2014 roku w ramach WCRS realizuje projekty, których celem jest wdrażanie wrocławian do postawy otwartości na odmienność kulturową.

Prof. Małgorzata Rozkwitalska

Malgorzata Rozkwitalska

Profesor nadzw. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; wykładowca i badacz w obszarze zarządzania międzykulturowego; recenzentka i autorka artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w JCR; autorka i redaktor książek: ?Zarządzanie międzynarodowe? (Difin 2007), ?Bariery w zarządzaniu międzykulturowym? (Wolters Kluwer 2011), ?Intercultural Management Issues? (Difin 2012), ?Przewodnik praktycznego zarządzania? (Difin 2013), ?Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym? (Wolters Kluwer 2016), ?Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace? (Springer 2016); prelegent/ekspert na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym dla środowiska biznesowego i oświaty; instruktor w globalnym projekcie x-culture; członek TNOiK i SIETAR Polska.

George Simons
George SimonsAutor serii gier o nazwie Diversophy?, których celem jest rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Autor wielu książek i artykułów, a także współautor ośmiu narzędzi badawczych znanych jako Cultural Detective. Opublikował m.in.: A Business Guide to Managing Difference oraz jako współautor – Putting Diversity to Work and eight Cultural Detective? guides i Seven Ways to Lighten Your Life Before You Kick the Bucket. Wiele z jego publikacji jest dostępnych na stronie www.georgesimons.com. Wspiera organizacje pozarządowe i szkoły w wypracowywaniu rozwiązań systemowych umożliwiających akulturację imigrantów. Pracował jako konsultant, trener i coach w ponad pięćdziesięciu krajach i mieszkał w czterech. Pełnił funkcję członka zarządu SIETAR Europa i SIETAR France. Obecnie zarządza grupą SIETAR Europa na stronie European LinkedIn (grupa Competence in intercultural professions, która ma prawie 7000 członków).