Society for Intercultural Education Training and Research

Eileen Gricuk

PREZES ZARZĄDU

Elieen jest jedną z dziesięciorga rodzeństwa, dlatego wie jak to jest współpracować w grupie, zachowując jednocześnie swoją indywidualność. Jest certyfikowanym coachem i zajmuje się kooperacją z międzynarodowymi organizacjami wspomagając efektywność liderów, rozwijając talenty i budując zespoły. Eileen jest też Dyrektorem Zarządzającym polsko-kanadyjskiej Izby Gospodarczej w Warszawie. Wiąże się to ze współpracą z różnych krajów i sektorów gospodarczych wspierając rozwój ich biznesu. Międzykulturowość jest jej bliska od najmłodszych lat. Począwszy od narodzin w rodzinie chińskich imigrantów w Kanadzie, poprzez pracę w różnych krajach m.in. Hong Kong, Qatar czy Polska. Interesuje się historią i spojrzeniem na życie z perspektywy innych kultur i społeczeństw. Jej marzeniem jest poprawa komunikacji i dialogu na całym świecie. Prywatnie lubi bieganie, podróżowanie i gastronomię.

Kinga Białek

WICEPREZES

Kinga jest w 1/8 Czeszką i pochodzi z rodziny, w której obecny jest wątek migracji. Już w szkole średniej postanowiła swoją drogą zawodową związać z międzykulturowością. Ukończyła psychologię międzykulturową, zarządzanie integracją międzykulturową, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra oraz Intensywny Kurs Porozumienia Bez Przemocy. Od początku studiów podjętych w 2000 roku, pracuje na rzecz rozwoju kompetencji międzykulturowej, wśród Polaków i cudzoziemców. Specjalizuje się w szkoleniach dla biznesu i sektora publicznego (głównie culture-specific i cultural sensivity training) oraz w programach integracyjnych realizowanych przez NGO na rzecz lokalnych społeczności (zarządzanie wielokulturowością, mediacje kulturowe). Współautorka pierwszego polskiego podręcznika trenerskiego dla trenerów międzykulturowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z mniejszościami kulturowymi w Polsce (Wietnamczycy, Czeczeni, Romowie). Od 2016 roku jest ekspertem w sieci Radicalisation Awareness Network przy Komisji Europejskiej. Prywatnie entuzjastka podróży małych i dużych, gry w siatkówkę, wspólnego śpiewania i zdrowej kuchni. W SIETAR od 2014 roku, w Zarządzie od 2015 roku.

Dawid Rutkowski

SKARBNIK

Dawid pracuje jako konsultant w branży IT. Obecnie wspiera obszar PM oraz Account Manager w organizacji shared services. Doświadczenie wielokulturowe zdobywał pracując w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej, chemicznej oraz FMCG.Realizował projekty w krajach bałkańskich, północnej i południowej Afryki oraz bliskiego wschodu. W Sietar Polska realizuję swoją pasję i rozwija umiejętności wielokulturowe, dając swoje wieloletnie doświadczenie korporacyjne i wspierając organizację w profesjonalizacji oraz zarządzaniu finansami. Wierzy że dialog międzykulturowy to przyszłość nowoczesnych społeczeństw. Prywatnie szczęśliwy mąż oraz tata dwójki wspaniałych synów. Zapalony fotograf oraz podróżnik.

Mik Kuczkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Urodzony w Afryce, ale wychowany w duchu i w kulturze polskiej, zawsze dążył do tego aby móc, któregoś dnia, zawitać w kraju swoich przodków, tzn. w Polsce, i móc w niej widzieć pełnoprawnego członka międzynarodowej społeczności demokratycznych państw, gdzie swoboda myślenia i działania każdej i każdego, będą mogły się przyczynić do rozwoju i do dobrobytu wszystkich mieszkańców tego kraju, a więc nie tylko obywateli.

Czterdzieści lat dorobku zawodowego, najpierw w armii belgijskiej w siłach specjalnych, potem w sektorze ubezpieczeniowym w Belgii, aby potem całkowicie przeorientować karierę w kierunku doradztwa organizacyjnego i w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim.

Na początku lat 90’tych, pierwszy przyjazd służbowy do Polski aby uruchomić badania płac dla firmy Hay, która to w 1998 założyła polskie biuro, którego Mik był założycielem i pierwszym prezesem. Funkcje tę sprawował do roku 2013, kiedy to przekazał pałeczkę młodszej generacji, i założył własna działalność gospodarczą w dziedzinie doradztwa i rozwoju biznesu.

Mik wnosi do zarządu SIETAR 25 lat pracy w doradztwie i coaching’u, ze szczególnym akcentem na rozwój talentów, przywództwa, oraz pracy zespołowej. Do tego doszły z czasem wykłady na różnych uczelniach, szczególnie w sferze programów MBA, oraz szerokie zaangażowanie w rozwój biznesu i relacji międzynarodowych, np. jako członek zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej w Polsce.

Sam będąc poliglotą i czując się kosmopolitą, z czasem wyspecjalizował się w kwestiach zarządzania i rozwoju w otoczeniu wielokulturowym. Dziś jest to jeden z głównych obszarów jego zainteresowań i dalszej pracy, zarówno jako doradca, jak i wykładowca lub współtwórca programów studiów podyplomowych.

Bastian Küntzel

CZŁONEK ZARZĄDU  

Jest innowacyjnym facylitatorem, trenerem i coachem, który kreatywnie przekracza granice głównego nurtu podejścia do uczenia się. Ułatwia naukę na styku kultury, komunikacji i zarządzania. Bastian jest zaangażowany w szkolenia od 1998 roku, zaczynając jako wolontariuszem w międzynarodowej organizacji młodzieżowej. Ma tytuł magistra komunikacji międzykulturowej i edukacji dorosłych, a obecnie współpracuje z klientami takimi jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Credit Suisse, Google, Ernst & Young, ABB, HP, IBM, Daimler i IKEA. Bastian współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i firmami przy opracowywaniu, projektowaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych. Każda koncepcja szkolenia i treningu jest dostosowana do potrzeb grupy, ich sytuacji i wyzwań, przed którymi stoją. Wraz ze swoimi klientami znajduje rozwiązania, konstruktywnie podejmuje wyzwania i wyposaża swoje zespoły w kompetencje niezbędne do odniesienia sukcesu w międzynarodowym, zróżnicowanym i złożonym środowisku.

POPRZEDNIA KADENCJA ZARZĄDU

LATA 2016 - 2017

   prezes: Ewa Geresz
  wiceprezes: Eileen Gricuk
  członek zarządu: Kinga Białek
  członek zarządu: Agnieszka Kotucz
  skarbnik: Monika Karwińska
 

LATA 2013 - 2015

 prezes: Michalina Konkel
 wiceprezes: Katarzyna Artemiuk
 członek zarządu: Dorota Nawalaniec
 członek zarządu: Halina Wiśniewska
 skarbnik: Jakub Gałązka

(2013-2014)

 członek zarządu: Katarzyna Chrulska 
 członek zarządu: Monika Jaślarz

 

PIERWSZY ZARZĄD
LATA 2008 - 2010

 prezes: Monika Chutnik
 wiceprezes: Anna Zelno
 wiceprezes: Barbara Bartczak
 skarbnik: Radek Walentynowicz
 sekretarz: Dominika Łukoszek