Krok 1

Wypełnij poniższy formularz

Krok 2

Dokonaj opłaty

Krok 3

Koordynator naszego biura skontaktuje się z Tobą by skierować do odpowiednich grup tematycznych.

OSOBA INDYWIDUALNA

Uwiarygodnij swój profesjonalny profil poprzez przynależność do SIETAR Polska

<BR> <BR>Roczna opłata normalna: 200 zł

Opłata ulgowa: 140 zł - studenci, osoby, które nie ukończyły 26 roku życia do dnia uiszczenia składki, emeryci i renciści (Osoby uprawnione do korzystania z opłaty ulgowej są zobowiązane do załączenia dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych)
 • Uzyskaj dostęp do wirtualnej platformy łączącej społeczność ekspertów w dziedzinie międzykulturowości w Polsce i na świecie.

 • Bierz udział w co miesięcznych webinariach, organizowanych przez SIETAR Europa, prowadzonych przez najlepszych ekspertów na świecie.

 • Weź udział w szkoleniach organizowanych przez SIETAR Polska, prowadzonych przez niezależnych ekspertów.

 • Uczestnicz w inicjatywach SIETAR Polska (Grupa Co-coachingowa, Grupa naukowa, Grupa trenerska).

 • Współpracuj z naukowcami w dziedzinie międzykulturowości w projektach badawczych, wymiana wiedzy oraz doskonalenie zawodowe.

 • Skorzystaj ze zniżek na Kongres SIETAR Polska i SIETAR Europa.

 • Stań się częścią społeczności specjalistów i pasjonatów w dziedzinie komunikacji międzykulturowej w Polsce i na świecie, którzy wspierają się wzajemnie w stałym rozwoju profesjonalnym jako trenerzy, edukatorzy i naukowcy.

 • Wpływaj na kształt SIETAR Polska poprzez udział w Walnych Zgormadzeniach i aktywny głos w podejmowanych decyzjach.

FIRMA

Dołącz do SIETAR jako Organizacja wspierająca

<br> <br> Opłata roczna dla firm: 1000 PLN

 • Uzyskaj dostęp do wirtualnej platformy łączącej społeczność etycznych ekspertów, trenerów, coachów i konsultantów w dziedzinie międzykulturowości w Polsce i na świecie.

 • Bądź na bieżąco z najnowszymi badaniami, publikacjami i trendami z dziedzinie komunikacji międzykulturowej

 • Bierz udział w co miesięcznych webinariach, organizowanych przez SIETAR Europa, prowadzonych przez najlepszych ekspertów na świecie.

 • Daj szanse dwóm pracownikom w szkoleniach organizowanych przez SIETAR Polska, prowadzonych przez niezależnych ekspertów

 • Skorzystaj ze zniżek na Kongres SIETAR Polska i SIETAR Europa dla dwuch pracowników/ członków swojej organizacji.

 • Wzmocnij markę swojej firmy poprzez powołanie się na przynależność do SIETAR Polska na własnej stronie internetowej.

contact us

our adress:

Street. Legnicka 65
54-206 Wroclaw
Poland