Grupa Co-coachingowa

Celem grupy jest stworzenie partnerskiego miejsca do dyskusji na tematy związane z pracą w dziedzinie międzykulturowości. Pracując w różnorodnym środowisku międzykulturowym nie zawsze mamy możliwość znalezienia platformy do dyskusji na tematy związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, pozyskiwania nowych klientów, doskonalenia własnych umiejętności międzykulturowych, czy naszej przyszłości dalszego rozwoju w pracy międzykulturowej.

Koordynator

Eileen Gricuk

KOORDYNATOR

Hanna Buławka-Burgard

Grupa naukowa

Celem grupy jest wymiana podejść do badań i praktyk międzykulturowych w naszych specjalistycznych sektorach i dyscyplinach naukowych. Zastosowanie różnorodnych podejść pozwala nam prowadzić badania i oferować rozwiązania problemów praktycznych w dziedzinie relacji międzykulturowych, zamiast omawiać metodykę badań naukowych.

Grupa trenerska

Grupa trenerska zrzesza członków SIETAR, którzy prowadzą szkolenia z zakresu międzykulturowości lub stawiają pierwsze kroki jako trenerzy w tej dziedzinie. Naszym celem jest rozwój umiejętności poprzez stworzenie platformy (inspiracji) do wymiany wiedzy i doświadczeń w kierunku upowszechniania idei różnorodności i otwartości na inne kultury oraz tworzenia standardów szkoleń międzykulturowych w Polsce.
Spotykamy się regularnie co dwa miesiące w różnych miejscach w Polsce. Poruszamy się zarówno w dziedzinie edukacji, jak i biznesu. Z dużym sukcesem zakończyliśmy projekt szkolenia wolontariuszy podczas EURO 2012 oraz projekt DRIVE na sukces finansowany ze środków programu Młodzież w działaniu.

KOORDYNATOR

Patrycja Paulina Gas

Julita Woźniak

contact us

our adress:

Street. Legnicka 65
54-206 Wroclaw
Poland