Identities in the VUCA world

16-17 października 2020

 

Temat przewodni tegorocznego Kongresu to „Tożsamości w świecie VUCA”.  Hasłem tym chcemy zwrócić uwagę uczestników na wyzwanie, jakim jest możliwość kształtowania własnej tożsamości w dzisiejszym szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie. Przywołując akronim „VUCA” w temacie kongresu chcielibyśmy zaprosić wszystkich do dyskusji i refleksji na temat znaczenia pojęć „volatility” (zmienność), „uncertainty” (niepewność), „complexity” (złożoność) i „ambiguity” (wieloznaczność) w odniesieniu do różnych wymiarów współczesnej kultury. W szczególności interesuje nas to, w jaki sposób
ludzie adaptują się do życia w epoce zmiany i ciągłego pośpiechu, a także – jak konieczność bycia w stałej łączności z innymi i nadążania za rozwojem technologicznym wpływa na ich tożsamość osobistą, społeczną, narodową/etniczną i zawodową.

Więcej szczegółów juz wkrótce…

Miejsce kongresu

contact us

our adress:

Street. Legnicka 65
54-206 Wroclaw
Poland