Mając w pamięci sukces jakim okazał się 5-ty kongres SIETAR Polska, który odbył się w 2018r. w Krzyżowej, z przyjemnością zawiadamiamy, że 6-ty Kongres SIETAR Polska odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2020r. w Krakowie, w gościnnych murach Pałacu Wielopolskich (siedziba Magistratu Krakowskiego).

Temat przewodni tegorocznego Kongresu to „Tożsamość w świecie VUCA”. Hasłem tym chcemy zwrócić uwagę uczestników na wyzwanie, jakim jest możliwość kształtowania własnej tożsamości w dzisiejszym szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie. Przywołując akronim „VUCA” w temacie kongresu chcielibyśmy zaprosić wszystkich do dyskusji i refleksji na temat znaczenia pojęć „volatility” (zmienność), „uncertainty” (niepewność), „complexity” (złożoność) i „ambiguity” (wieloznaczność) w odniesieniu do różnych wymiarów współczesnej kultury. W szczególności interesuje nas to, w jaki sposób ludzie adaptują się do życia w epoce zmiany i ciągłego pośpiechu, a także – jak konieczność bycia w stałej łączności z innymi i nadążania za rozwojem technologicznym wpływa na ich tożsamość osobistą, społeczną, narodową/etniczną i zawodową.

Zaproszenie do udziału w Kongresie kierujemy do przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, w tym m.in. naukowców, trenerów, nauczycieli, edukatorów, studentów, a także osób związanych z organizacjami typu NGO oraz sektorami HR i R&D. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem tożsamości i/lub chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem w kontekście osobistym, społecznym, organizacyjnym i innym.

Formaty wystąpienia:

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w następujących formatach:

  • Wystąpienie w stylu TED talk (20 min): standardowa prezentacja, po której następuje czas na pytania i odpowiedzi (etap pytań i odpowiedzi jest wspólny dla wszystkich prezenterów występujących w danej sesji). Prezentacja akademicka może dotyczyć zagadnienia teoretycznego lub przeprowadzonego badania (w drugim przypadku powinna zawierać opis celów badania i zastosowanej metodologii). 
  • Warsztat (90 min): jest to format łączący w sobie prezentację (wykład) i interakcję z uczestnikami sesji. Powinien mieć wyraźną strukturę, czytelną dla uczestników (zalecamy przygotowanie kserówek dla uczestników i /lub pomocy wizualnych). Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z narzędziami praktycznymi i metodami szkoleniowymi, które będą mogli wykorzystać w czasie swoich treningów.
  • Format artystyczny (60-90 min): jest to najbardziej dynamiczny i innowacyjny format, który zakłada wykorzystanie muzyki, elementów wizualnych, dramy lub ruchu.
  • Okrągły stół (60 min): dyskusja akademicka na temat określony wcześniej przez organizatora sesji (prezentera).

Składanie zgłoszeń:

Żeby przesłać zgłoszenie na kongres, należy utworzyć konto za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń. Długość abstraktu nie powinna przekroczyć 300 słów. Akceptowane będą zgłoszenia w języku polskim i angielskim (są to oficjalne języki SIETAR Polska).

Osoby które chciałyby złożyć więcej zgłoszeń, prosimy o przesłanie każdego abstraktu w osobnym formularzu.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31.08.2020r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Informacje na temat akceptacji zgłoszeń zostaną przesłane do 30.09.2020r.

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komitet Programowy Kongresu i wybrane w oparciu o zasady wysokiej jakości wystąpienia i adekwatności tematu.

Gorąco zachęcamy do udziału w 6-tym Kongresie SIETAR Polska.

Komitet Programowy Kongresu SIETAR Polska.

contact us

our adress:

Street. Legnicka 65
54-206 Wroclaw
Poland