Kodeks Etyczny

SIETAR Polska jest dumny z tego, że jego członkowie przestrzegają najwyższych standardów etycznego postępowania. Każdy członek jest zaangażowany w przestrzeganie niniejszego Kodeksu i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za łamanie jego zapisów. Kodeks został opracowany w procesie współpracy i uczestnictwa, i został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne SIETAR Polska w 2019 r.

Narzędzie do ewaluacji pracy trenera

Ciągły rozwój zawodowy jest jednym z najwyższych priorytetów ekspertów z dziedziny międzykulturowości. SIETAR Polska opracował narzędzie do własnej ewaluacji, które może być wykorzystywane albo jako coroczny indywidualny przegląd, w którym trenerzy mogą zidentyfikować swoje obszary do rozwoju osobistego lub jako przygotowanie do sesji mentoringu lub coachingu.

Pytania wspomagające wybór trenera

Jak upewnić się, że zatrudniasz kompetentnego trenera międzykulturowego? Organizacje poszukujące specjalistów, którzy mogą pomóc im w radzeniu sobie z potrzebami wykorzystywania i rozwoju międzykulturowego, często nie są pewne, jak weryfikować kwalifikacje trenerów. SIETAR Polska opracował katalog pytań, które mogą pomóc w dokonaniu wyboru.

Klub Książki

SIETAR Polska rekomenduje poniższe książki i materiały dla początkującego lub doświadczonych specjalistów z dziedziny międzykulturowości.

contact us

our adress:

Street. Legnicka 65
54-206 Wroclaw
Poland