w sobotę 12 marca 2016 roku, w godzinach 11.30 – 17.30 odbyło się Walne Zgromadzenie SIETAR Polska. Spotkanie miało miejsce w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. Z całym zarządem bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za owocne obrady!

Dla tych, którzy nie mogli się pojawić przesyłamy krótkie podsumowanie tego co się wydarzyło oraz załączamy sprawozdanie z działalności SIETAR Polska w okresie marzec 2015 – marzec 2016, protokół oraz kilka zdjęć, więcej znajduje się na fan page’u: https://www.facebook.com/sietarpl/posts/1837047236522445

PODSUMOWANIE:

 1. Zaczęło się wesoło, bo spotkanie rozpoczęliśmy od warsztatu z „Jogi Śmiechu”, prowadzone przez 2 zewnętrzne trenerki terapii śmiechem.
 2. Następnie po krótkiej przerwie przeszliśmy do poważniejszych tematów dyskutując o uchodźcach. Kinga Białek przedstawiła kilka ciekawych faktów, które były wstępem do dalszej dyskusji.
 3. Po dyskusji przeszliśmy do głównego punktu spotkania ? Walnego Zgromadzenia. Zarząd opowiedział krótko o tym, co wydarzyło się w SIETAR Polska w ostatnim roku oraz jakie są plany na najbliższe miesiące. Przedstawia to grafika wykonana przez Agnieszkę Kotucz. Następnie zostały przedstawione propozycje zmian w statucie skonsultowane wcześniej z prawniczką. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. Poinformujemy kiedy zmiany zostaną zatwierdzone przez KRS.
 4. Podczas Walnego Zgromadzenia pojawiło się kilka wolnych wniosków usprawniających działanie SIETAR Polska:
  Utworzenie Komisji Etyki i Współpracy.
  Uzupełnienie opisu ról i zakresu odpowiedzialności w ramach grupy koordynującej organizację kongresu.
  Podjęcie uchwały Zarządu SIETAR Polska dotyczące fundraising?u na potrzeby Kongresu.
  Ogłoszenie informacji o poszukiwaniu kandydatów na wakaty w grupach lokalnych i tematycznych oraz migracji strony internetowej.

  Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała Komisja Rewizyjna. Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i mnóstwo pozytywnej energii jak to bywa na spotkaniach w sietarowym gronie!