Członkostwo

Dołącz do nas!

Bądź częścią międzykulturowej społeczności. Budujemy sieć różnorodnych ludzi ze wszystkich branż, którzy chcą promować świadomość międzykulturową i pomagać ludziom w komunikowaniu się ponad różnicami.

Członkowie SIETAR Polska spotykają się, aby dzielić się doświadczeniami, zasobami i najlepszymi praktykami.

Osoba indywidualna

Roczna opłata normalna: 200 zł

Opłata ulgowa: 140 zł – studenci, doktoranci, osoby, które nie ukończyły 26 roku życia do dnia uiszczenia składki, emeryci i renciści (Osoby uprawnione do korzystania z opłaty ulgowej są zobowiązane do załączenia dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych).

 

 • Uwiarygodnij swój profesjonalny profil poprzez przynależność do SIETAR Polska.
 • Uzyskaj dostęp do wirtualnej platformy łączącej społeczność ekspertów w dziedzinie międzykulturowości w Polsce i na świecie.
 • Bierz udział w co miesięcznych webinariach, organizowanych przez SIETAR Europa, prowadzonych przez najlepszych ekspertów na świecie.
 • Weź udział w szkoleniach organizowanych przez SIETAR Polska, prowadzonych przez niezależnych ekspertów.
 • Uczestnicz w inicjatywach SIETAR Polska (Grupa Co-coachingowa, Grupa naukowa, Grupa trenerska).
 • Współpracuj z naukowcami w dziedzinie międzykulturowości w projektach badawczych, wymiana wiedzy oraz doskonalenie zawodowe.
 • Skorzystaj ze zniżek na Kongres SIETAR Polska i SIETAR Europa.
 • Stań się częścią społeczności specjalistów i pasjonatów w dziedzinie komunikacji międzykulturowej w Polsce i na świecie, którzy wspierają się wzajemnie w stałym rozwoju.
 • Wpływaj na kształt SIETAR Polska poprzez udział w Walnych Zgromadzeniach i aktywny głos w podejmowanych decyzjach.

Firma

Opłata roczna dla firm: 1000 zł

 

 • Uzyskaj dostęp do wirtualnej platformy łączącej społeczność etycznych ekspertów, trenerów, coachów i konsultantów w dziedzinie międzykulturowości w Polsce i na świecie.
 • Bądź na bieżąco z najnowszymi badaniami, publikacjami i trendami w dziedzinie komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej.
 • Bierz udział w comiesięcznych webinariach, organizowanych przez SIETAR Europa, prowadzonych przez najlepszych ekspertów na świecie.
 • Umożliwi udział dwóm pracownikom w szkoleniach organizowanych przez SIETAR Polska, prowadzonych przez niezależnych ekspertów
 • Skorzystaj ze zniżek na Kongresie SIETAR Polska i SIETAR Europa dla dwóch pracowników/ członków Twojej organizacji.
 • Wzmocnij markę swojej firmy poprzez powołanie się na przynależność do SIETAR Polska na własnej stronie internetowej.

Regulamin organizacji wspierających SIETAR Polska