Zarząd SIETAR Polska

SIETAR Polska jest prowadzony przez oddanych wolontariuszy, którzy z pasją poświęcają swój czas, wiedzę i umiejętności by móc kierować tą organizacją.

Zarząd 2024-2026

Lidia Maria Wiśniewska

Lidia Maria Wiśniewska

Prezeska

Pasją Lidii, jako Członkini Zarządu SIETAR Polska, jest wnoszenie humanistycznych wartości w ekosystem SIETAR Polska i SIETAR Europa. Dostrzega ona doniosłą rolę, jaką SIETAR może przyjąć w tworzeniu dyskursu międzykulturowego, który wpływa na społeczeństwa globalnie. Korzystając z bogatych doświadczeń historycznych Polski m.in. w różnorodności kulturalnej, religijnej, językowej etc., SIETAR Polska może odegrać znaczącą rolę w budowaniu głębszego zrozumienia kulturowego naszego kraju oraz regionu zarówno w Polsce, jak w UE i na Świecie. Z drugiej strony, Lidia postrzega SIETAR również jako przestrzeń dla dialogu i jako kanał dla lepszego porozumienia między osobami urodzonymi w różnych miejscach na świecie.

Dr Lidia M. WIŚNIEWSKA jest międzynarodową ewaluatorką, badaczką, facylitatorką i twórczynią strategii internacjonalizacji i innowacji w szkolnictwie wyższym, jak również autorką i współautorką wielu międzynarodowych, interdyscyplinarnych artykułów i raportów uniwersyteckich. Pracuje jako menadżerka ds. różnorodności i przynależności, jako animatorka relacji międzynarodowych w środowiskach akademickich i pozaakademickich oraz w organizacjach pozarządowych. Jest zwolenniczką: metodologii skoncentrowanej na uczniu, rozmów kulturowych, gamifikacji, inteligentnego umiędzynaradawiania uczelni i dyplomacji kulturalnej.

Od ponad dwudziestu lat współpracuje z ludźmi z całego świata, mieszkała i pracowała min. w Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Korei Południowej, USA i Francji. Posiada międzynarodowy doktorat z zakresu oceny umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i badań naukowych, przeprowadzony w Hiszpanii, Korei Południowej, Włoszech, Francji i USA. Jest absolwentką kilku międzynarodowych programów, m.in. Erasmus Mundus Mundusfor. Lidia pełni funkcję obserwatora ISO we francuskim przedstawicielstwie w UE. Stworzyła projekt diversophy® Ambassador, jest managerką ds. komunikacji i budowania społeczności w SIETAR France, a także przewodniczącą Komisji ds. External Relations w SIETAR Europa.

Anna Kawalska

Anna Kawalska

Vice Prezeska

Jest psycholożką międzykulturową, trenerką  umiejętności psychospołecznych, psychotraumatolożką i arteterapeutką.

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem kursów, szkoleń, warsztatów dla różnorodnych grup – sektora pozarządowego, administracji publicznej, służb mundurowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz biznesowych.

Specjalizuje się między innymi w takiej tematyce jak: komunikacja międzykulturowa, praca z międzykulturową grupą, różnorodność i włączanie, spójność społeczna, stres i budowanie rezyliencji, pomoc wrażliwa na traumę. Prowadzi zajęcia TOT zwiększające kompetencje osób pełniących role międzykulturowych trenerów, mentorek, edukatorów i liderek.

Pracuje z osobami dorosłymi a także młodzieżą i dziećmi. Wspiera osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa do życia w Polsce. W 2008 r uczestniczyła w misji humanitarnej w Gruzji.

Współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami, realizując polskie i międzynarodowe projekty obecnie min. z IOM -Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji, British Council, WCIES.

Autorka i współautorka materiałów edukacyjnych min. pierwszego w Polsce podręcznika trenerskiego Warsztaty kompetencji międzykulturowych oraz przewodnika dla par międzykulturowych, dostępnego w czterech językach.

Jej misją jest wspieranie dialogu i wzajemnego zrozumienia i czerpanie z bogactwa różnorodności. Z Sietar związana od 2014 roku, docenia, co wspólnie możemy zrobić w Sietar w Polsce, Europie i na świecie.

Pasjonatka fotografii, miłośniczka mórz i oceanów.

Agnieszka Ches

Agnieszka Ches

Skarbniczka

Dr Agnieszka Ches jest wykładowcą uniwersyteckim i trenerem biznesu. Główne obszary jej pracy dydaktycznej, doradczej i badawczej to zarządzanie międzykulturowe, marketing marek globalnych i praca zespołów międzykulturowych.

Jest Polką i mieszka w Paryżu, gdzie pracuje jako adiunkt w Paris School of Business. Jest również pracownikiem naukowym na Uniwersytecie WSB Merito Toruń. Na co dzień pracuje w zróżnicowanym kulturowo środowisku jako trener, doradca biznesowy, menedżer projektów i coach studentów w zespołach międzynarodowych.

Przez ponad 20 lat rozwijała umiejętności inteligencji międzykulturowej poprzez studia, badania i praktyczne projekty międzynarodowe na rynkach tureckim, indyjskim, chińskim i omańskim. Badała zachowania konsumentów na Półwyspie Arabskim i w Chinach oraz mieszkała przez dłuższy czas w Omanie, Hiszpanii i we Włoszech.

Dr Agnieszka Ches posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Polska), dyplom doktora w dziedzinie tłumaczeń międzykulturowych i komunikacji Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania), tytuł Executive MBA Helsinki School of Economics (Finlandia) oraz tytuł magistra języka hiszpańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Polska); jest także cerytfikowanym menedżerem projektów (PMP, IPMA) i facylitatorem Design Thinking.

Poprzednie Zarządy SIETAR Polska

2023-2024

Monika Guzek – Prezeska
Aleksandra Passendorfer – Wiceprezeska
Klaudia Bączyk-Lesiuk – Skarbnik
Katarzyna Kucharska – Członek Zarządu
Izabela Chmiel – Członek Zarządu

2021-2023

Monika Guzek – Prezeska (2021-2023)
Lucia Bernabei – Wiceprezeska (2021)
Aleksandra Passnedrofer – Wiceprezeska (2021-2023)
Alicja Kuciel – Skarbnik (2021)
Małgorzata Musińska-Kubiś  – Skarbnik (2022-2023)
Patrycja Gas – Członek Zarządu
Kuang-Yi Chao – Członek Zarządu

2019-2021

Aleksandra Ulka – Prezeska
Bastian Küntzel – Wice Prezes
Lucia Bernabei – Skarbnik
Monika Guzek – Członek Zarządu
Aleksandra Passendorfer – Członek Zarządu

2017-2019

Eileen Gricuk – Prezeska
Kinga Białek – Wiceprezeska
Dawid Rutkowski – Skarbnik
Bastian Küntzel – Członek Zarządu
Mik Kuczkiewicz – Członek Zarządu