SIETAR Polska

Society for Intercultural Education, Training and Research
The largest network of interculturalists in Poland

W obliczu dramatycznych wiadomości płynących od naszych sąsiadów z Ukrainy solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Wojna budzi tak dojmujące uczucie bezradności, a jednak najtrudniejsze to stracić wiarę w sens wszystkiego, bo przecież wierzymy, że jedną z najważniejszych rzeczy jest stan naszego umysłu. Gesty solidarności i otuchy mają tak mały zasięg w obliczu wojny, a jednocześnie są tak ważne dla wszystkich. Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat.W geście solidarności oferujemy wsparcie dla Ukraińskich przyjaciół Sietar w ramach pomocy psychologicznej możecie się zgłaszać do psychoterapeutki Aleksandry Passendorfer.

In the current settings of dramatic messages from our neighbours in Ukraine, we express our solidarity with the Ukrainian members.

War awakens such an overwhelming feeling of helplessness, and yet the most difficult thing is to lose faith in everything because we believe that the highest thing is our state of mind. Gestures of solidarity and encouragement are so limited in promotion, and at the same time, they are so important to everyone. Whoever saves one life saves the whole world. As a gesture of solidarity, we offer psychological support for Ukrainian members of Sietar contact with our psychotherapist Aleksandra Passendorfer.

Promujemy międzykulturowość i twórczy potencjał różnorodności w sferze społecznej, biznesowej i edukacyjnej, aby przyczynić się do trwałego pokoju i dobrobytu na świecie.

Kierujemy się wartościami szacunku, otwartości, przejrzystości i wspólnoty. SIETAR Polska wspiera i wzmacnia jakość w zawodach międzykulturowych w Polsce. Pielęgnujemy żyzne środowisko dla osób eksperckich w zakresie komunikacji międzykulturowej w Polsce. Aktywnie przyczyniamy się do rozwoju kultury otwartości i szacunku dla różnorodności w Polsce.

Naszymi członkami są trenerzy międzykulturowi, badacze, przedsiębiorcy, a także wszyscy zainteresowani i pasjonaci tematów komunikacją międzykulturową i międzynarodową. Łączymy polskich ekspertów międzykulturowych z globalną społecznością.

What do we do?

Find out more about our current initiatives!

What is SIETAR for our members?

“A place for people who are fascinated by intercultural communication and support diversity. This place is a community for mutual learning, networking and engagement in projects.”

Eileen Gricuk, PCC, ORSC

Leadership Coach and Group Facilitator

“A community in which I can look for inspiration, support, knowledge, fun:)”

Agnieszka Kotucz

Facilitator in global environment

“A group that I identify with, people whom I like (some of them became my close friends) and with whom I can talk about international communication issues.”

Julita Woźniak

Academic Teacher & Trainer

Join us!

If you are interested in intercultural differences, you are trying to understand the world and if you want to meet interesting people who share your passion, join us!